Impressum


Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam, zoals vermeld bij de kvk:
VITALderma

kvk nummer: 52911640
btw nummer:  -

Adresgegevens
Kinkerstraat 17

1053 DC Amsterdam

Contactgegevens
Sera Vrij
Telefoonnummer: + 31 (0) 207 580 542
Email: info@vitalderma.nl

NVEG


De Nederlandse Vereniging voor Esthetische Geneeskunde; een jonge en ambitieuze vereniging. De NVEG heeft zich ten doel gesteld de wetenschappelijke benadering van de klinische praktijk in de esthetische geneeskunde te bevorderen. Binnen de vereniging hechten zij ontzettend veel waarde aan de drie belangrijke pijlers van de NVEG;

  • Transparantie
  • Wetenschap
  • Onderwijs

Binnen een vakgebied waarin zoveel belangen met elkaar zijn verstrengeld is het ontzettend belangrijk als vereniging om transparant te zijn. De vereniging heeft als taak om de belangen van haar leden te behartigen. Persoonlijke kwesties of voorkeuren mogen geen rol spelen in het beleid van de vereniging

Disclaimer


Vitalderma, verleent u hierbij toegang tot vitalderma.nl (‘de Website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Vitalderma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Vitalderma spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitalderma.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vitalderma nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vitalderma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.